Ret type

You are here:
Estimated reading time: 1 min

Typer i Simplanner er navnet på de forskellige betegnelser en opgaveflad bjælkeordre og kunde kan have.

For at ændre på en af disse typer skal du i kalenderen vælge den type du gerne vil redigere ved at klikke på den.

Når du har klikket ind på en type kan du blandt andet ændre dens navn til noget som er mere sigende. Dette hjælper på at holde overblikket.

Det er muligt at give en type en farve. Denne benyttes til at give bjælkerne i kalenderen en farve identisk med den typen har. Hvis du giver d ine typer farver som er nemme at identificere så får du et godt overblik over opgaver i kalenderen.

Foruden typens navn kan det være en stor hjælp at give typen en beskrivelse, så man kan se hvad typen dækker over.

Alle typer kan have en salgspris. Dette betyder kun noget hvis typen benyttes til en opgave. Hvor salgsprisen svarer til hvad opgaven sælges til i timen. Dette kan senere benyttes til efterkalkulationer og beregning af en ordres samlede pris.

Ligesom en type kan have en salgspris kan den også have en kostpris som beskriver hvad en opgave koster i timen.

Was this article helpful?
Dislike 0
Views: 4