Jytte Madsen

Programmør

Kim Thomsen

Webapplikationsudvikler

Michael Jannak

Partner, Salgs- og marketingansvarlig

Albrecht Reimann

Partner, Teknisk chef

Bo Giede Bøving

Partner, IT-chef

Martin Mølster Jensen

Partner, Adm. Direktør