Til industri- og produktionsvirksomheder

Planlægning til produktionsvirksomheder

Dit værktøj til planlægning og optimering af produktion

SimPlanner Produktion er planlægningsværktøjet til ordreproducerende virksomheder. Planlæg ordrer, opgaver, medarbejderressourcer, maskiner, kunder, lagerbeholdning og leveringsterminer.

planlægning

Se hvorfor flere industri- og produktionsvirksomheder anvender SimPlanner

planlægning
Enkel og hurtig produktionsplanlægning

Planlægning og optimering af din produktion

Når du opretter en ordre i SimPlanner Produktion, vælger du blot den aktuelle rute eller det aktuelle produkt-/tegningsnummer. Få museklik senere er grovplanlægningen på plads, og du kan se hele produktionsforløbets processer afbildet i ordreoversigten.

Derefter laver du let den resterende finplanlægning og de løbende ændringer, der er brug for i de fleste produktionsprocesser. For eksempel kan du flytte en opgave fra én maskine eller medarbejder til en anden eller fra ét tidspunkt til et nyt, blot ved hjælp af musen.

Udnyt ressourcerne optimalt

Overblik over samtlige processer

Med SimPlanner Produktion kan du kan altid følge status på en ordre. Forskellige statusfarver markerer de enkelte processer i ordren – om den er klar, er i gang, er stoppet, færdigmeldt eller godkendt – og samtidig får du et grafisk billede af alle processer i produktionsforløbet. Det betyder blandt andet, at når ét led i processen er færdig med sin del af opgaven, kan den næste medarbejder se, at den efterfølgende proces er klar til igangsætning.

Du kan let forudse, om der er ved at opstå flaskehalse, og du har derfor mulighed for at reagere, før eventuelle problemer opstår. Du kan for eksempel se, om du er ved at dobbeltbooke en maskine, eller om du mangler medarbejdere med specifikke kompetencer til en bestemt opgave.
På den måde kan du enten nå at skaffe de nødvendige ressourcer eller rykke rundt på opgaverne, så I udnytter jeres ressourcer optimalt. Du kan også vedhæfte tegninger og andre dokumenter på alle niveauer i systemet ( kunder, ordrer og opgaver), så al nødvendig information hele tiden følger den enkelte opgave.

Få det bedste ud af jeres økonomisystem

Integration til økonomi- og lønsystemer

SimPlanner er opbygget på en Microsoft SQL-database (MS SQL). Det betyder, at den bedste og mest robuste integration sker til økonomisystemer, som også er opbygget på en MS SQL. Alle de kendte økonomisystemer, så som C5, Microsoft Dynamics NAV (Navision), SAP B1, Visma m.fl. leveres i dag udelukkende som en MS SQL-version, og SimPlanner har en standardintegration til alle disse systemer. Hvis jeres system endnu ikke kører på en MS SQL, kan jeres leverandør hjælpe med at opgradere det. Det giver samtidig den fordel, at andre programmer, så som Excel, Inventor, AutoCAD og SolidWorks, også vil kunne udnytte data fra jeres økonomisystem.

Kontakt os

Vil du høre nærmere omkring vores produkter? Kontakt os allerede idag, og få et uforpligtende tilbud på vores planlægningsværktøj.