SimPlanner Produktion

SimPlanner Produktion

SimPlanner Produktion er planlægningsværktøjet til ordreproducerende virksomheder. Med SimPlanner Produktion får du overblik over alt: Fra ordrestatus til medarbejderressourcer, maskiner, kunder, lagerbeholdning og leveringsterminer.

Enkel og hurtig produktionsplanlægning

Når du opretter en ordre i SimPlanner Produktion, vælger du blot den aktuelle rute eller det aktuelle produkt-/tegningsnummer. Få museklik senere er grovplanlægningen på plads, og du kan se hele produktionsforløbets processer afbildet i ordreoversigten. Derefter laver du let den resterende finplanlægning og de løbende ændringer, der er brug for i de fleste produktionsprocesser. For eksempel kan du flytte en opgave fra én maskine eller medarbejder til en anden eller fra ét tidspunkt til et nyt, blot ved hjælp af musen.

Få overblik over samtlige processer

Med SimPlanner Produktion kan du kan altid følge status på en ordre. Forskellige statusfarver markerer de enkelte processer i ordren – om den er klar, er i gang, er stoppet, færdigmeldt eller godkendt – og samtidig får du et grafisk billede af alle processer i produktionsforløbet. Det betyder blandt andet, at når ét led i processen er færdig med sin del af opgaven, kan den næste medarbejder se, at den efterfølgende proces er klar til igangsætning. Du kan let forudse, om der er ved at opstå flaskehalse, og du har derfor mulighed for at reagere, før eventuelle problemer opstår. Du kan for eksempel se, om du er ved at dobbeltbooke en maskine, eller om du mangler medarbejdere med specifikke kompetencer til en bestemt opgave. På den måde kan du enten nå at skaffe de nødvendige ressourcer eller rykke rundt på opgaverne, så I udnytter jeres ressourcer optimalt. Du kan også vedhæfte tegninger og andre dokumenter på alle niveauer i systemet ( kunder, ordrer og opgaver), så al nødvendig information hele tiden følger den enkelte opgave.

Integration til økonomisystemer, lønsystemer m.fl.

SimPlanner Produktion kan integreres med jeres øvrige forretningssystemer, så som regneark, databaser og økonomisystem. Derfor behøver I kun at håndtere data ét sted. For eksempel får jeres økonomisystem automatisk hele det nødvendige fakturagrundlag fra SimPlanner.

Med SimPlanner Produktion kan du:

  • Overholde leveringsterminerne.
  • Lave både for- og efterkalkulation på dine ordrer.
  • Grafisk se, hvor langt en ordre er i produktionen.
  • Let holde øje med om der er flaskehalse i produktionen.
  • Køre papirløst i produktionen med dine tegninger.
  • Opbygge ruter og styklister på dine produkter.

og meget, meget mere. Se nærmere under Moduler for en mere specifik omtale af de enkelte moduler

 Simplanner Basic

Endelig har du mulighed for at vælge SimPlanner Basic, hvis du gerne vil starte på et mere enkelt niveau, hvor du kun kan starte og afmelde processer, hvilket mange montage- og servicevirksomheder får stor hjælp af.

Kontakt os på telefon 72 62 50 20, hvis du vil høre mere om, hvilken SimPlanner-løsning, der passer til din virksomhed eller hvis du fortsat har uafklarede spørgsmål til vores produkter.

Ring og hør nærmere om, hvilke fordele, du får med SimPlanner Produktion.