Kalender

Kalenderoversigt

Kalenderen er kernen i Simplanner. Her kan du se dine opgaver og ordre i tid.
Det giver dig et hurtigt overblik over hvilke sager din forretning bør have fokus på, og om du har dobbeltbooket en ressource.

Du kan komme til kalenderen ved at trykke på knappen øverst på siden (se billedet).

Det er vigtigt at forstå hvordan kalenderen er opbygget. På billedet ser du den del som vi kalder Planlægnings vinduet. Det er her selve planlægningen kan ses.

Til venstre i Planlægnings vinduet har du en liste over de ressourcer som kan ses i kalenderen. Disse ressourcer kan skiftes ud og du kan også fjerne / tilføje nye ressourcer ved hjælp af knappen Ret Gruppe som ses i menuen i bunden af siden.


Hver række i planlægnings vinduet viser hvad der er planlagt på ressourcen. På billedet her kan man se at Medarbejder 1 har to opgaver planlagt i uge 16

En opgave i Simplanner vises som en bjælke i vores kalender. Andre typer bjælker er det som vi kalder ordrebjælker og flade bjælker.

En ordrebjælke viser i kalenderen hvornår en ordre starter og stopper.

En flad bjælke er bjælker i kalenderen som ikke har med en sag at gøre. Disse benyttes primært til at informere om sygdomferie og lignende.

En bjælke som ikke er en flad bjælke har en lille cirkel øverst i venstre hjørne (se billedet). Denne cirkel indikerer hvilken status en opgave eller ordre har. Det hjælper med at give et hurtigt overblik over helbredet på en opgave.

Forskellige status farver er:
Gul = Opgaven står i vente position.
Grå = Opgaven er klar til at starte.
Grøn = Opgaven er i gang.
Rød = Opgaven er stoppet
Blå = Opgaven er afmeldt / færdig
Sort = Opgaven er godkendt / faktureret

Bjælkens farve kommer fra den type. Det betyder at den farve en type har, den farve vil en bjælke også have.

Nederst på siden ser du kalenderens navigation og liste over typer som vises i kalenderen.

På billedet ses de knapper som benyttes til at navigere frem og tilbage i kalenderen.

De er fra venstre mod højre:
1) Gå til forrige kalender periode
2) Gå et trin tilbage i perioden
3) Gå til dags dato
4) Gå et trin frem i perioden
5) Gå til næste periode

Derefter kommer zoom knapperne. Ved at klikke på disse kan man zoome et niveau ind eller ud.
I kalenderen kan man zoome helt ind og se hvad der er planlagt på en enkelt dag, og helt ud til hvad  der er planlagt i en 6 måneders periode.

Efter vores navigationsknapper har vi vores søgeknapper. Den første af disse giver dig mulighed for at søge en bestemt dato, hvorefter kalenderen vil fokusere på den dato.

Den anden knap er til søgning af bjælker i perioden. Her kan du søge på opgave- eller ordre tekst, hvorefter bjælker som indeholder teksten vil blive markeret i kalenderen.

Under vores planlægnings vindue ses listen over bjælke typer (markeret på billedet). Disse typer indikerer hvilke type bjælker der vises i kalendere.

En bjælke type er den aktivitetstype som en opgave har, eller som en flad bjælkehar, f.eks. ferie.

Kalender faner

Over vores planlægnings vindue er vores kalender faner.
Disse faner repræsenterer forskellige kalendere i Simplanner. Du kan oprette flere kalendere (også kaldet grupper), så du kan opdele din planlægning yderligere.

På billedet har vi valgt fanen kaldet Ordrebeholdning som viser vores opgaver baseret på deres ordre. Her kan du se at listen over ressourcer ikke længere viser vores medarbejdere men i stedet viser den en liste over ordre som endnu ikke er afsluttet.
På den måde får vi et hurtigt overblik over hvornår hvilke opgaver er planlagt på en ordre.

På billedet har vi valgt fanen kaldet Kunder. Her er ressource listen, ligesom ved Ordrebeholdning, anderledes end listen i fanen Plan. Da den her viser de kunder vi har i vores system.

Læg mærke til at bjælker i denne kalender ikke er opgaver men i stedet hele ordrens levetid. Det giver dig et overblik over hvornår en ordre ved en kunde stopper og den næste ordre starter.

Var denne artikel hjælpsom?
Nej 0