Hvad siger vores kunder?

Give Elementer A/S er i dag en førende leve- randør af beton- og letbeton elementer til landbrug og industribyggeri. Vi producerer, leverer og monterer præfabrikerede modul- opbyggede betonelementer i hele Danmark og har en betydelig eksport til andre nordiske lande.

“Vi har benyttet SimPlanner i vores produktion og montage i 18 år, og vi har været meget tilfredse. Fra en pc har vores produktionsplanlægger overblikket over alle ordre og leveringer. Det er super effektivt for os”. 

Som virksomhed indenfor byggeri ved du, hvor vigtigt det er at have styr på jeres opgaver. Hvil- ke konsekvenser får det, hvis en opgave må ryk- kes frem eller bliver forsinket? Er de nødvendige menneskelige ressourcer tilgængelige? Er der va- rer lager, eller skal der bestilles hjem for at kun- ne håndtere de ændrede planer og opgaver?

Sim Planner hjælper dig med at skabe det helt store overblik over igangværende og kommende projekter. Undgå unødige og kostbare forsinkel- ser på grund af manglende overblik.

Overblik + Dokumentation = Optimering

Sim Planner er:

…et web (cloud) baseret planlægningsværktøj.

Fordelen ved en web baseret løsning taler helt for sig selv:

  • Som kunde får du mulighed for at kunne lave dine egen tilpassede opsætning
  • Softwareopdateringer sker automatisk og til mindst mulig gene for dig som kunde og bruger
  • Nemmere og hurtigere support
  • Nemmere og mere effektiv mulighed for pro-duktudvikling
  • Mulighed for integration
  • Fremtidssikret …og meget mere.

Kontakt os, hvis du vil vide mere om SimPlanner; web baseret, og derfor nemt og sikkert at tilgå for dig og og for din virksomhed.